Kongremiz doçentlik kriterlerini karşılamaktadır.

Değerli Katılımcılar,

Sizleri, 11-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında İzmir Bakırçay Üniversitesi ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Uluslararası Sağlıkta Yapay Zekâ Derneği’nin katkılarıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirmeyi planladığımız "III. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zekâ Kongresi" ne davet etmekten büyük mutluluk ve onur duymaktayız.

Kongrenin bu yılki teması “Sağlıkta Yapay Zeka ve Robotik Teknolojileri” olarak belirlenmiştir. Kongremizde sağlık alanında robotik teknolojilerinin ve yapay zeka temelli uygulamaların AR-GE çalışmalarını, kullanım alanlarını ve gelecekte bizleri nelerin beklediğinin ele alındığı ulusal ve uluslararası uzmanların bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları tematik paneller, sunumlar ve sözel bildiriler yer alacaktır. Ayrıca uygulamalı olarak gerçekleştirilecek bir günlük Sağlıkta Yapay Zekâ Kongresi 2022 Hazırlık Kampı bu yıl robotik teknolojiler teması özelinde planlanmıştır.

1980'lerde ortaya çıkan tıbbi alandaki ilk robotlar, robot kol teknolojileri aracılığıyla ‘Da Vinci’ sistemini kullanarak küçük deliklerden cerrahi yardım sunarken gelişen donanım yetenekleri, yapay zeka (AI) destekli görüntü işleme ve veri analizi, tıbbi robotları geliştirdi ve sağlık hizmetinin başka alanlarında da faaliyet göstermelerini sağladı. Kongre kapsamında, robotik teknoloji ile doğrudan ilgili ya da toplum hayatını ilgilendiren sağlık özelinde yapay zekâ teknolojilerinin ve zeki teknikler temelli sistemlerin gelişimi tartışılacaktır. Bu çerçevede, sağlık alanına dönük yenilik ve girişimcilik ekosistemi için sektörel iş birlikleri, kamu ve özel sektör dijital dönüşümü, robotik teknolojilerin gelişimi, tıbbi teşhis, tanı ve tedavi karar süreçlerini destekleyen veri modelleme ve analitiği araçları, hukuki ve etik vb. konulara yaklaşarak paydaşların iş birliklerinin güçlendirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Kongremizin ülkemizde sağlık alanında yapay zekâ araçları ile robotik teknolojileri geliştirme konusunda yeni atılımlar yapılabileceği ve sunulan çalışmaların politika yapıcılara yol gösterici nitelikte olabileceği düşünülmektedir.

Kongremize bilgi, deneyim ve paylaşımlarınızla sağlayacağınız katkılardan ötürü teşekkür ederiz.

Sevgi ve Saygılarımızla,

Prof.Dr. Mustafa BERKTAŞ

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü
Kongre Başkanı

Op. Dr. Mehmet Burak ÖZTOP

İzmir İl Sağlık Müdürü
Kongre Başkanı

E-Posta Listemize Katılın

Organizasyon Komitesi

Kongre Başkanları

Mustafa BERKTAŞ

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü

Mehmet Burak ÖZTOP

İzmir İl Sağlık Müdürü

Kongre Bilimsel Sekreterleri

Abdulkadir HIZIROĞLU

İzmir Bakırçay Üniversitesi

Alper BABA

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Yunus KARAKOÇ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Esra ARUN ÖZER

İzmir Tınaztepe Üniversitesi

Düzenleme Kurulu

Gökhan AKBULUT

İzmir Tınaztepe Üniversitesi

İbrahim Onur ALICI

İzmir Bakırçay Üniversitesi

Senem ALKAN ÖZDEMİR

S.B.Ü. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi E.A.H.

Mehmet Serkan APAYDIN

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Burak Galip ASLAN

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Şahin BOZOK

İzmir Bakırçay Üniversitesi

Onur DOĞAN

İzmir Bakırçay Üniversitesi

Orhan ER

İzmir Bakırçay Üniversitesi

Ahmet Emin ERBAYCU

İzmir Bakırçay Üniversitesi

Elif GÜLER KAZANCI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

M. Kemal GÜLLÜ

İzmir Bakırçay Üniversitesi

Dilek ORBATU

S.B.Ü. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi E.A.H.

Ahu PAKDEMİRLİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Ayşe Canan YAZICI GÜVERCİN

İzmir Tınaztepe Üniversitesi

* İsimler soyad alfabetik olarak sıralanmıştır.

Onursal Danışma Kurulu

Fahrettin KOCA, Sağlık Bakanı
Mustafa VARANK, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Bekir PAKDEMİRLİ, Tarım ve Orman Bakanı
Ali Taha KOÇ, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı
Sabahattin AYDIN, Sağlık Bakan Yardımcısı
Tolga TOLUNAY, Sağlık Bakan Yardımcısı
Şuayip BİRİNCİ, Sağlık Bakan Yardımcısı
Erol ÖZVAR, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı
Hasan MANDAL, TÜBİTAK Başkanı
Erhan AKDOĞAN, TÜSEB Başkanı
Necdet ÜNÜVAR, Ankara Üniversitesi Rektörü
Nükhet HOTAR, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü
Necdet BUDAK, Ege Üniversitesi Rektörü
Yusuf BARAN, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü
Saffet KÖSE, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü
Bedriye TUNÇSİPER, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü
Murat AŞKAR, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü
M. Cemali DİNÇER, İzmir Yaşar Üniversitesi Rektörü
Mustafa GÜVENÇER, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü
Cevdet ERDÖL, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
Derman KÜÇÜKALTAN, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü

Bilim Kurulu

Her yıl düzenli olarak yapılan Uluslararası Sağlıkta Yapay Zekâ Kongresi’nin üçüncüsü 11-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Uluslararası Sağlıkta Yapay Zekâ Derneğinin katkılarıyla düzenlenecektir. “III. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zekâ Kongresi” nin bu yılki ana teması olan ‘Sağlıkta Yapay Zeka ve Robotik Teknolojileri’ne uygun temel hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 • Sağlıkta yapay zekâ ve robotik teknolojilerinin güncel örneklerinin tanıtılması,
 • Robotik ve yapay zekâ temelli yeni sağlık teknolojilerinin ve sistemlerinin birey/toplum sağlığı üzerine etkilerinin araştırılması,
 • Sağlıkta yapay zekâ ve robotik uygulamalarının potansiyel yararlarının etik ve hukuki boyutlarıyla tartışılması,
 • Robotik ve yapay zekâ teknolojilerinin sağlık uygulamalarının ülkemizde geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, optimize edilmesi ve bu bağlamda paydaşlar arası iş birliğinin sağlanması,
 • Sağlık/Tıp eğitiminde yapay zekâ ve robot teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve interdisipliner/multidisipliner çalışmaların artırılması,
 • Sağlık sektörüne yönelik büyük veri modelleme ve analitiği araçlarının kullanımı ve de sağlık sektöründe hizmet kalitesi ve memnuniyetini artırmada akıllı sistemlerin öneminin vurgulanması.
 • Tarım, gıda ve sağlıklı yaşam teknolojilerinde yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaştırılması.

Hedef Kitle:
 • Tıp doktorları
 • Diş hekimleri
 • Hemşireler
 • Mühendisler
 • Sağlıkta yapay zekâ alanındaki araştırmacılar, akademisyenler
 • Robotik teknolojileri alanındaki araştırmacılar, akademisyenler
 • Yardımcı sağlık personelleri
 • Eczacılar ve ilaç endüstrisi temsilcileri
 • İlgili branşlarda eğitim alan öğrenciler
 • Sağlık hizmet sunucuları ve sektör temsilcileri
 • Sağlık sistemi yöneticileri ve yönlendiricileri
 • Sağlıkta kalite uzmanları
 • Sağlık sektöründe yapay zekâ üreticileri ve yatırımcıları
 • Sağlık sektöründe robot teknolojisi üreticileri ve yatırımcıları
 • Tıp etiği ve sağlık hukuku alanında çalışanlar
 • Yapay zekâ temelli tarım ve sağlıklı yaşam teknoloji üreticileri ve yatırımcıları
 • Akıllı İlaç Geliştirilmesinde Yapay Zekâ
 • Akıllı Tanı ve Tedavi Sistemleri
 • Aşı Çalışmalarında Yapay Zekâ
 • Biyoinformatik Çalışmalarında Yapay Zekâ
 • Diş Hekimliği Alanında Yapay Zekâ
 • Hasta Bakımı ve Bilgilendirilmesinde Yapay Zekâ Uygulamaları
 • Kanser Tedavisinde Yapay Zekâ
 • Laboratuvarda Yapay Zekâ Uygulamaları
 • Mobil Teknolojilerde Akıllı Sağlık Uygulamaları
 • Nesnelerin İnterneti Temelli Sağlık Teknolojileri
 • Robotik Cerrahi ve Yapay Zekâ
 • Robotik Teknolojilerinde 3-Boyutlu Yazıcılar
 • Pandemi Yönetimi ve Filyasyon Süreçlerinde Yapay Zekâ Uygulamaları
 • Pediatride Yapay Zekâ Uygulamaları
 • Radyolojide Yapay Zekâ Uygulamaları
 • Sağlık Alanında Hizmet Alıcı Gözünden Yapay Zekâ
 • Sağlık Eğitiminde Yapay Zekanın Kullanımı
 • Sağlık Teknolojileri ve Sektörler Arası Yapay Zekâ
 • Sağlık Yönetiminde Yapay Zekâ ve Akıllı Sistemler
 • Sağlık Verisi Modelleme ve Analitiği
 • Sağlıklı Beslenmede Yapay Zekâ
 • Sağlıkta Büyük Veri İşleme Yöntemleri
 • Tarım, Gıda ve Sağlıklı Yaşam Teknolojilerinde Yapay Zekâ Çalışmaları
 • Toplum Sağlığında Yapay Zekâ
 • Yapay Zekâ Lisansüstü Eğitim Çalışmaları
 • Yapay Zekâ Teknolojileri ile Biyomedikal Malzeme ve Cihaz Tasarımı
 • Yapay Zekâ Uygulamalarında Hukuki ve Etik Konular
 • Yapay Zekâ ve Endüstrinin Dijital Dönüşümü
 • Yapay Zekâ ve Nörobilim Çalışmaları
 • Yapay Zekâ ve Sağlık Politikaları
 • Yapay Zekânın E-Nabız Uygulamaları
 • Yapay Zekânın Klinik Uygulamaları
 • Yeni Robotik Teknolojileri ve Sağlık Uygulamaları
KURS – III. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi 2022 Hazırlık Kampı Eğitmenler: Doç.Dr. Orhan ER
10:00-10:30 Yapay Zekada Temel Algoritmalar Doç.Dr. Deniz KILINÇ
10:30-10:45 ARA
10:45-11:15 Robotik Teknolojisine Giriş Dr. Öğretim Üyesi Volkan AKDOĞAN
11:15-11:30 ARA
11:30-12:00 Yapay Zeka Algoritmalarının Sağlık Uygulamaları Doç.Dr. Orhan ER
12:00-13:00 ÖĞLE ARASI
13:00-13:30 Robotik Teknolojilerinin Sağlık Uygulamaları Prof.Dr. M. Kemal GÜLLÜ
13:30-13:45 ARA
13:45-14:15 Yapay Zeka ve Robotik Teknolojileri Tabanlı Proje Fikirlerinin Raporlaştırılması Dr. Öğretim Üyesi Onur DOĞAN
14:15-14:30 ARA
14:30-15:00 Robotik Uygulamaların Sağlık Alanındaki Durum Çalışmaları Dr. Öğrt. Üyesi Emre OLCA
15:00-15:15 ARA
15:15-16:00 Değerlendirme Testi
SÖZLÜ BİLDİRİLER
09:00-10:30 Sözlü Bildiri Oturumu 1 Oturum Başkanları: Doç.Dr. İbrahim Onur ALICI, Dr.Öğr. Üyesi Onur DOĞAN
10:30-10:45 ARA
10:45-12:15 Sözlü Bildiri Oturumu 2 Oturum Başkanları: Doç.Dr. Bedile İrem TİFTİKÇİOĞLU, Doç.Dr. Gizem ÇALIBAŞI KOÇAL
12:15-13:15 ÖĞLE ARASI
13:15-14:45 Sözlü Bildiri Oturumu 3 Oturum Başkanları: Doç.Dr. Elif GÜLER KAZANCI, Dr.Öğr. Üyesi İlker KIZILOĞLU
14:45-15:00 ARA
15:00-16:30 Sözlü Bildiri Oturumu 4 Oturum Başkanları: Doç.Dr. Senem ALKAN ÖZDEMİR, Doç.Dr. Dilek ORBATU
16:30-16:45 ARA
16:45-17:15 Start-Up Kuruluşlar Oturum Başkanları: Doç.Dr. Orhan ER, Dr.Öğr. Üyesi Okan ÖZTÜRKMENOĞLU
"Doctor Follow" Uzm. Dr. Bekir ÇAKMAK
09:00-09.20 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Kongre Başkanı Dr. M. Burak ÖZTOP, İzmir İl Sağlık Müdürü
Kongre Başkanı Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü
09.20-09.30 ARA
09.30-10.00 AÇILIŞ KONFERANSI Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf BARAN
Tele-Tıp Mevzuat Açıklama Prof. Dr. Sabahattin AYDIN, T.C. Sağlık Bakanlığı
10:00-10:05 ARA
10:05-11:25 PANEL: Ülkemizin Sağlık Hizmetlerinin Dijital Dönüşümünde Robot Teknolojileri Oturum Başkanları: Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR, Doç. Dr. Ahu PAKDEMİRLİ
10.05-10.45 Sağlıkta Yapay Zeka Çalışmaları: Sayısal Göz Dr. Ramazan TERZİ, CBDDO
10.45-11.25 Ülkemizin Sağlık Hizmetlerinin Dijital Dönüşümünde Robot Teknolojileri Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR, Ankara Üniversitesi
11:25-11:30 ARA
11:30-12:30 TÜSEB OTURUMU 1: Rehabilitasyon Robotlarında Yapay Zeka Kullanımı ve Geleceği
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cevdet ERDÖL, Prof.Dr. Mustafa GÜVENÇER
11:30-12:00 Yapay Zeka Tabanlı Rehabilitasyon Teknolojileri ve TÜSEB’in Rolü Prof. Dr. Erhan AKDOĞAN, TÜSEB - Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
12:00-12:30 Rehabilitasyon Robotlarında Yapay Zeka Kullanımı ve Geleceği Prof. Dr. Duygun Erol BARKANA, Yeditepe Üniversitesi - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
12:30-13:30 TÜSEB OTURUMU 2 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Songül VARLI
12:30-12:50 Yapay Zeka Tıbbi Görüntülemenin Geleceğini Nasıl Şekillendiriyor? Prof. Dr. Çiğdem GÜNDÜZ DEMİR, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
12:50-13:10 EMG Kontrollü Protezlerde Yapay Zeka Uygulamaları Prof. Dr. Erkan KAPLANOĞLU, The University of Tennessee Chattanooga Engineering Management & Technology Department, Mechatronics
13:10-13:30 Klinik Biyoenformatik ve Kanser Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BAYSAN, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
13:30-14:30 PANEL:Robotik Teknolojilerinin Sağlık Sektöründeki Yeri ve Önemi Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ, Prof. Dr. Esra ARUN ÖZER
13.30-14.00 Sağlık Ekosisteminde Yapay Zeka Gelişmelerine Yönelik Etki Oluşturulmasında Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma Prof. Dr. Hasan MANDAL, TÜBİTAK
14.00-14.30 Sağlık Biyoteknolojilerinde Yapay Zeka Uygulamaları Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK, TÜBA
14:30-14:45 ARA
14:45-15:45 PANEL: Robotik Cerrahi ve Robotik Rehabilitasyon Teknolojileri Oturum Başkanları: Op. Dr. M. Burak ÖZTOP, Prof. Dr. Yunus KARAKOÇ
Robotik Rehabilitasyon Teknolojileri Prof. Dr. Evren YAŞAR, Ankara Şehir Hastanesi
Robotik Cerrahi Teknolojiler Doç. Dr. Volkan Öter, Ankara Şehir Hastanesi
15:45-16:00 ARA
16:00-17:00 PANEL: Sağlıkta Yapay Zeka Oturum Başkanları: Prof. Dr. Alper BABA, Prof. Dr. Abdulkadir HIZIROĞLU
16.00-16.30 Sağlıkta Açıklanabilir Yapay Zeka Prof. Dr. Adil ALPKOÇAK, İzmir Bakırçay Üniversitesi
16.30-17.00 Yapay Zekanın Sağlıktaki Rolü Prof. Dr. Kemal GÜLLÜ, İzmir Bakırçay Üniversitesi
09:00–09:30 KONFERANS Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erdener ÖZER, Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Serkan APAYDIN
Artificial Intelligence in Digital Pathology Asst. Prof. William MIFSUD, Weill-Cornell Medicine, Pathology and Laboratory Medicine
09:30-09:45 ARA
09:45-10:15 KONFERANS Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zeynep Zeren UÇAR, Doç. Dr. M. Kürşad UÇAR
İklim Değişikliği ile Mücadelede Robotların Yeri Prof. Dr. Şermin TAĞIL, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Coğrafya Bölümü
10:15-10:30 ARA
10:30-11:00 KONFERANS: Sağlıkta Yapay Zeka ve Robotik Teknolojilerinin Projelendirilmesi Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gökhan AKBULUT, Doç. Dr. Dilek ORBATU
10:30-10:45 Sağlıkta Yapay Zeka Teknolojilerinin Projelendirilmesinde Avrupa Birliği Fonları ve Başvuru Aşamaları Fatma SUSAM ÖZSAYIN, İzmir Valiliği, AB ve Dış İlişkiler Bürosu
10:30-10:45 İzmir Kalkınma Ajansı Destekleri ve Sağlık Korhan MANGIR, İzmir Kalkınma Ajansı
11:00-11:05 ARA
11:05–11:35 KONFERANS Oturum Başkanları: Prof. Dr. Behzat ÖZKAN, Prof. Dr. Servet KAVAK
Dijital Sağlık Hizmetleri ve Tele-medicine Prof. Dr. Toker ERGÜDER, Gülhane Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı
11:35-11:45 ARA
11:45-12:15 PANEL: Klinik Yapay Zeka Uygulamaları - I Oturum Başkanları: Doç. Dr. Reşat DUMAN, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ozan HORSANALI
11:45-12:00 Çocuk Cerrahisinde Klinik Yapay Zeka Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi Cemal BİLİR, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi
12:00-12:15 Hematolojide Klinik Yapay Zeka Uygulamaları Uzm. Dr. Fatoş Dilan ATİLLA, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Çiğli E.A.H, Hematoloji
12:15-13:15 ÖĞLE ARASI
12:30-13:00 UYDU SEMPOZYUMU Oturum Başkanı: Onur AGUŞ
Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka Dr. Birgi Tamersoy, Siemens Healthineers
13:15-13:45 KONFERANS Oturum Başkanları: Prof.Dr. Özgür ÖZTEKİN, Prof.Dr. Murat KORKMAZ
Ortopedide Yapay Zeka ve Robotlar Prof.Dr. Cemil YILDIZ, SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji
13:45-14:00 ARA
14:00-15:00 PANEL: Sağlık Hizmet Yönetiminde Dijital Dönüşüm ve Robotik Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet SAĞBAŞ, Prof. Dr. Enver İlhan
14:00-14:30 Sağlık Süreç Otomasyonu ve Analitiği Dr. Öğretim Üyesi Onur DOĞAN, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
14:30-15:00 Sağlık Hizmetlerinde İnsansı Robotların Kullanımı Assoc.Prof. Selcen ÖZTÜRKCAN, School of Business and Economics, Linnaeus University
15:00-15:15 ARA
15.15–16.00 KONFERANS Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU, Prof. Dr. Esra ARUN ÖZER
Metaverse ve Sağlık Hürriyet Aydın OK, VR Technology Universe
16.00-16.30 ARA
16:30-17:30 Kapanış Oturumu ve Kongre Araştırma Ödülleri’nin Takdimi Oturum Başkanları: Prof.Dr. Mustafa BERKTAŞ, Op.Dr. M. Burak ÖZTOP
Utilizing Solid Modeling of Pre-Surgery MRI and Immersive Virtual Reality to Enhance Planning of Orthopedic Surgery Dr. Emadeddin TANBOUR, Eastern Michigan University
09:00–09:30 KONFERANS Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kemal GÜLLÜ, Prof.Dr. Şahin BOZOK
Robotik Cerrahi: Dün, Bugün, Yarın Doç. Dr. Zafer DÖKÜMCÜ, Ege Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi AD
09:30-09:45 ARA
09:45-10:15 KONFERANS Oturum Başkanları: Doç. Dr. Orhan ER, Doç.Dr. Bedile İrem TİFTİKÇİOĞLU
Sağlık Sektöründe Kullanılan Yaygın Yapay Zeka Algoritmaları Prof. Dr. Murat KORKMAZ, Yozgat Bozok Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD
10:15-10:30 ARA
10:30-11:00 KONFERANS Oturum Başkanları: Doç.Dr. Banu BAŞOK, Prof.Dr. Kemal Erdinç KAMER
Robotik Cerrahi Eğitimlerinde Optik Beyin Görüntüleme Yöntemi Kullanılarak Eğitimin Takibi Doç.Dr. Emin Aksoy ACI, ACIBADEM Case
11:00-11:05 ARA
11:05-11:35 KONFERANS Oturum Başkanları: Prof. Dr. Adil ALPKOÇAK, Prof. Dr. Nejat Yumuşak
Yeni Nesil Tıp Eğitim Modelleri Prof. Dr. Esra ARUN ÖZER, İzmir Tınaztepe Üniversitesi
11:35-11:45 ARA
11:45-12:15 KONFERANS Oturum Başkanları: Doç. Dr. Deniz KILINÇ, Doç.Dr. Kadir GÖK
Computational Model Development - Dealing with Limited Medical Data Dr. Öğr. Üyesi Sema CANDEMİR, The Ohio State University, Wexner Medical Center
12:15-13:15 ÖĞLE ARASI
13:15-13:45 KONFERANS Oturum Başkanları: Prof. Dr. Alparslan Kadir DEVRİM, Doç. Dr. Senem ALKAN ÖZDEMİR
İklim Değişikliği ile Mücadelede Yapay Zeka Temelli Fonksiyonel Tıp Uyg. Doç. Dr. Didem DERELİ AKDENİZ, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Tıp Fakültesi
13:45-14:00 ARA
14:00-15:00 PANEL: Diş Hekimliği ve Hemşirelikte Yapay Zeka Temelli Robotik Teknolojileri Oturum Başkanları: Prof. Dr. Simel AYYILDIZ, Dr. Burak Galip ASLAN
14:00-14:30 Diş Hekimliğinde Yapay Zekanın Yeri Prof. Dr. Enver YETKİNER, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi
14:30-15:00 Hemşirelikte Yapay Zeka Temelli Robotik Teknolojileri Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
15:00-15:15 ARA
15:15-15:45 KONFERANS Oturum Başkanları: Prof. Dr. Songül VARLI, Prof. Dr. Canan YAZICI GÜVERCİN
Uyku Bozukluklarında Yapay Zeka Prof. Dr. Zeynep Zeren UÇAR, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi E.A.H.
15:45-16:15 PANEL: Klinik Yapay Zeka Uygulamaları - II Oturum Başkanları: Prof. Dr. Togay MÜDERRİS, Doç. Dr. İbrahim Onur ALICI
Üroloji Kliniğinde Yapay Zeka Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ISSI, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Üroloji
KBB - BBC Kliniğinde Yapay Zeka Uygulamaları Uzm. Dr. Tankut UZUN, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Çiğli E.A.H, KBB-BBC

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 15 Nisan 2022
Bildirilerin Gönderilmesi:
 • Dijital Bildiri Gönderim Platformu digiAbstract üzerinden gönderilmelidir, e-posta ve faks gibi kanallar üzerinden gelen bildiriler kabul edilemeyecektir.
 • Gönderilecek özetler sözlü bildiri olarak değerlendirilecektir. Katılımcılar "Sunucu Yazar" olarak sadece iki sözlü bildiriyle kongre katılımı sağlayabilirler. Buna aykırı başvurular Bilimsel Komite tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri özetini sisteme yükleyen kişi ile kongreye katılacak sorumlu yazarın farklı olması durumunda, sorumlu yazar “Sunucu Yazar” olarak işaretlenmelidir. Bildiri yüklerken sorumlu (sunucu) yazarın iletişim bilgilerinin yazılması zorunludur.
 • Bildiriler daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.
 • Bildiriler orijinal araştırma, veri tabanı analizi, olgu sunumu ve derleme çalışmaları bildiri olarak kabul edilebilecektir.
 • Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir. Bildiri kitabının kongre sonunda kongre sayfasında yayınlanması durumunda fikri mülkiyet hakları hususunda Organizasyon Sekretaryası ve Bilimsel Komite sorumluluk üstlenmez.
 • Bildirilerin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongre kayıt işlemini tamamlamış ve ücretini yatırmış olması gerekmektedir. Kongreye kayıt yapmayan bildiri sahipleri çalışmalarını kongrede sunamayacaklardır.
 • Bildiri özet metni kabul olduğu halde kongrede sunumu yapılmayan bildiriler kongre bildiri kitabında yayınlanmayacaktır.
 • İletişim konusunda sorun yaşanmaması için sisteme kaydolurken geçerli bir e-posta adresi ve cep telefon numarası girmeyi unutmayınız.
 • Bildiri kabulleri konu ile ilgili hakem heyeti tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda hazırlanacaktır.
 • Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiriler değerlendirilmeyecektir.

Bildiri Özet Metni
 • Bildiri özetinin başlığını tümüyle büyük harfle yazınız, kısaltma kullanımından kaçınınız.
 • Yazar isim ve soyadları (unvan yazılmamalıdır) ile çalıştığı kurumu eksiksiz olarak belirtiniz ve sıralamalarına dikkat ediniz.
 • Bildiri özet metninde her dil için 250 kelimeyi aşmayınız. Bu sınırlamaya özet metni dahil olup, başlık, yazar ismi ve anahtar sözcükler dahil değildir.
 • Anahtar kelimeler en az üç, en fazla beş adet olmalıdır. Özel isimler dışındaki tüm anahtar kelimeleri küçük harfle yazınız ve kelimelerin sonlarına noktalama işareti koymayınız.
 • Bildiri özetleriniz şu şekilde yapılandırılmış olmalı; "Giriş-Amaç", "Gereç-Yöntem", "Bulgular", "Tartışma-Sonuç" ve "Anahtar Kelimeler" alt başlıklarını içermelidir. Bildiri özetine ek olarak yapılacak olan sunumlarda da bu başlıkları mutlaka belirtiniz.
 • Bildiriler içerisinde yapılacak güncellemeleri değerlendirme için hakemlere göndermeden önce aynı bildiri içerisinde yapabilirsiniz. Yeni bir bildiri olarak yüklenen güncellemeler dikkate alınmayacaktır.

Tam Metin Gönderim Kuralları

- Tam metin gönderim kuralları için TIKLAYINIZ

- Tam metin gönderimi mecburi değildir, yazar(lar)ın isteğine bağlıdır.

- Sözlü bildiri olarak kabul edilen ve kongrede sunulan bildirilerin gönderilen tam metinleri uluslararası indexli hakemli dergi statüsündeki Artificial Intelligence Theory and Applications Dergisi” nin Özel Sayısı’nda hakemlik sürecinden geçtikten sonra çevrimiçi olarak yayınlanacaktır.

- Tam metinler üstte belirtilen kurallara göre hazırlanarak, sözel bildiri kabul mektubunu alan bildiri sahipleri tarafından 10.06.2022 tarihine kadar aitajournal.com/aita/about/submissions adresinden gönderilmelidir.

- Örnek tam metin dosyası için TIKLAYINIZ

- Telif Hakkı Devir Formu için TIKLAYINIZ

- Tam metinlerin İngilizce hazırlanıp gönderilmelidir.

III. Uluslararası Yapay Zeka Kongresi 2022’in Organizasyon Komitesi "Ege Kongre Turizm & Organizasyon'u resmi kongre acentesi olarak belirlemiştir. Kongre ile ilgili herhangi bir talebinizde ‘’Ege Kongre Turizm & Organizasyon’a başvurmanızı rica ederiz.


Kongre Merkezi:

III. Uluslararası Yapay Zeka Kongresi; 11-13 Mayıs 2022 tarihlerinde Çevrimiçi ve Dijital Platformda gerçekleştirilecektir.


Kongrenin Dili:

Kongre’nin resmi dili Türkçe ve İngilizce’dir. Bilimsel program doğrultusunda; yabancı konuşmacıların olduğu oturumlarda İngilizce’den Türkçe’ye simultane çeviri yapılacaktır.


Sergi Alanları:

Kongre süresince ilaç, tıbbi malzeme, teknoloji firmaları vs. ürünlerini sergileyebilmesi amacıyla Online Platformda stand açabileceklerdir. Sergi alanlarına girişte kongre kaydı yaptırmış olma şartı aranmaktadır.


Kayıt ve Danışma Hizmetleri:

Sanal Platform üzerinden kayıt/katılımınız hakkında ve teknik konularda Organizasyon Sekretaryası’na ulaşarak tüm sorularınıza yanıt alabilirsiniz.


Davet Mektubu:

Kayıt işlemlerini tamamlamış olan katılımcılara, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.


Katılım Sertifikası:

Kongreye kayıt yaptıran ve Çevrimiçi Dijital Platform’a giriş sağlayan tüm katılımcıların katılım sertifikaları dijital olarak erişilebilir olacaktır.


Öğrenci, Asistan, Hekim Dışı Sağlık Personeli
450 TL
Uzman, Öğretim Üyesi
700 TL

Kayıt Ücretine Dahil Olan Hizmetler;
• Kayıt ücretine KDV dahildir.
• Tüm katılımcıların kongreye kayıt yaptırması zorunludur.
• Kongre tarihlerinde dijital platformda gerçekleştirilecek tüm oturumlara erişim.
• Kongre sonrasında 3 ay süreyle açık olacak dijital platformda gerçekleştirilmiş olan oturumlara erişim.
• Kongre kapsamında sunulacak olan sözlü ve poster bildiri sunumlarına erişim.
• Dijital sertifika (Katılımcıların oturumlara katılımı sistem tarafından ölçülmektedir)
• Firma stanlarında yer alan indirme merkezlerindeki dokümanlara erişim.
• Stand alanlarını ziyaret etme olanağı, firma temsilcileri ile Chat modüllü üzerinden online görüşme imkanı.


Banka Hesap Bilgileri:

Hesap Adı : Ege Üs Kongre Danışmanlık Turizm ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti

Banka Adı : Türkiye İş Bankası, Alsancak Şube ( 3401)

Hesap Numarası : 973532

IBAN : TR08 0006 4000 0013 4010 973532


Kurslar
Sağlıkta Yapay Zekâ Kongresi 2022 Hazırlık Kampı
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:00 - 17:00
500 TL
 • Yer: Çevrimiçi
 • Kontenjan: 50 kişi *

* Kongreye kayıt şartı aranacaktır.

Katılım Koşulları:

Temel düzeyde veri modelleme bilgisine sahip olmak

Sertifikasyon:

Tüm eğitim oturumlarına katılım sağlamak ve değerlendirmeden başarılı olmak.

Eğitim Programı:
 • Yapay Zekâya Temel Algoritmalar
 • Robotik Teknolojisine Giriş
 • Yapay Zeka Algoritmalarının Sağlık Uygulamaları
 • ARA
 • Robotik Teknolojilerinin Sağlık Uygulamaları
 • Yapay Zeka ve Robotik Teknolojileri Tabanlı Proje Fikirlerinin Raporlaştırılması
 • Değerlendirme (Uygulama Testi)
ORGANİZASYON SEKRETARYASI

Kültür Mah. Nevvar Salih İşgören Sok. No:1/4 D:1 Alsancak - İzmir
+90 232 464 13 51
+90 232 464 29 25
sagliktayapayzeka@egekongre.com
BİLİMSEL SEKRETARYA

Abdulkadir HIZIROĞLU, İzmir Bakırçay Üniversitesi

Alper BABA, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Yunus KARAKOÇ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Esra ARUN ÖZER, İzmir Tınaztepe Üniversitesi

sagliktayapayzeka@egekongre.com